Hvalpetræning

Perioden fra din hvalp er 8 uger og til den er 6 måneder gammel, er en uhyre vigtig periode i dens udvikling. Det er her, hvalpen er allermest modtagelig for nye indtryk. Det er derfor helt afgørende, at den får så mange positive oplevelser fra møder med omverdenen som muligt. Det vil nemlig i fremtiden være disse erfaringer og oplevelser, hunden anvender, når den senere skal vurdere en ny situation.

Hvalpekurset er for hvalpe mellem ca. 8 uger og ca. 6 måneder. Hvalpen er i denne periode, som sagt, meget modtagelig for nye indtryk, og det er vigtigt, at hvalpen kommer ud og møder andre venlige mennesker og hunde. Vi råder dog til at hvalpen holdes hjemme i rolige omgivelser den første uge, så den får lejlighed til  i ro og mag at blive fortrolig med sit nye hjem.

Der arbejdes i hvalpeforløbet først og fremmest med grundlæggende belønningsfærdigheder og der vil blivet givet en indføring i klikkermetoden og positiv belønningsbaseret indlæring generelt. Du får endvidere løbende ideer til den daglige træning med hunden. 

Socialisering – miljøtræning (en tur i byen midt i forløbet) – fornuftig omgang med fremmede hunde og mennesker, kontaktøvelser, selvkontrol, at lære hvalpen at kunne opholde sig i bilen alene i kortere perioder. Herunder hensigtsmæssige og lovpligtige forholdsregler, når man transporterer hund i bil.

Vi har fokus på at hvalpene kan slappe af med andre hvalpe tilstede, og der er derfor ikke indlagt leg med de andre hvalpe før og under træningen, men vi taler selvfølgelig om hvordan man kan håndtere gode møder med andre hunde. 

Indkald, Sit og Dæk og Gå i line, vil være nogle af de konkrete øvelser vi tager fat på.

Nye kursister skal deltage i en obligatorisk introduktion til teori og metoder, uden hund.

Det er vigtigt at vi fra starten får skabt en fælles forståelse for, hvad det er vi gør under træningen og ikke mindst hvorfor. Vi gennemgår det teoretiske grundlag for de træningsmetoder vi bruger. Vi træner desuden på et offentligt tilgængeligt område og derfor bør alle være orienteret om hvordan og hvorledes vi mest hensigtsmæssigt færdes og gebærder os på områderne på og omkring træningsarealerne.

Tidspunkter efterår/vinter 2022

Obligatorisk introduktion til teori og metoder (uden hund)

Torsdag, den 11. august 2022 kl. 19.00
i Klubhuset, Ranumvej 31 Vilsted

Træning følgende Søndage kl 11.00, også ved Klubhuset:

Der er ingen træning den 23. oktober

Sidste træningsdag er 11. december 2022.