You are currently viewing Vesthimmerlands Folkeblad skrev
Nogle er måske mere velegnede som politihunde end andre - men alle er velkomne til lydighedstræning i Vilsted fra 8. april

Vesthimmerlands Folkeblad skrev

Som tidligere annonceret i Vesthimmerlands Folkeblad har Vesthimmerland fået sin egen lokale underafdeling af Dansk Politihundeforening, PH Vesthimmerland. 
Formelt åbner foreningen med indskrivning til hvalpekursus den 8. april ved Vilsted Idrætsforenings klubhus.
Foreningen vil – udover hvalpekurser – tilbyde træning af brugshunde indenfor Politihundeforeningens konkurrenceprogram og almindelig lydighedstræning i bred forstand. Det er aldrig for sent at komme i gang og der vil blive taget individuelle hensyn til det niveau hunden og føreren er på.
Det er dog et ufravigeligt krav for at træne i klubben, at man går ind for positive træningsmetoder. Det skal være sjovt at gå til træning, både for hund og fører. Resultatet af en positiv tilgang til træningen er arbejdsivrige, selvstændige hunde, der aldrig er bange for at gøre noget forkert, indskærper formand for PH Vesthimmerland, Holger Madsgaard.
Politihundeforeningen har indgået en samarbejdsaftale med Vilsted Idrætsforening om brug af klubhus og de tilstødende arealer og faciliteter.
Desuden er det lykkedes at få aftaler om brug af forskellige mark- og skovarealer til træningen i lokalområdet.
Bestyrelsen i PH Vesthimmerland er bredt sammensat af rutinerede folk med mange års erfaring i både bestyrelsesarbejde, brugshundearbejde og avl.
To bestyrelsesmedlemmer driver kennel med henholdsvis Rottweiler og Schæferavl og et bestyrelsesmedlem er til dagligt ansat som tjenestehundefører ved Aalborg Politi og er netop med sin hund blevet uddannet i den danske marinesøgningstjeneste.
Et fjerde bestyrelsesmedlem er medindehaver af Vesløs Hundesport, der driver et undervisningscenter for hundetræning.
Bestyrelsen glæder sig til at tage imod nye medlemmer og kursister efter en lang vinter med nedlukninger og restriktioner.