Bestyrelsen

Ved den stiftende generalforsamling, den 1. marts 2021 blev bestyrelse, suppleanter og revisorer valgt.

Formand, Holger Madsgaard
tlf. 2172 4459

Gunhild Stausholm-Møller
tlf. 2089 1428

Bestyrelsesmedlem, Ulla Ragnhild Mogensen
tlf. 2944 1844

Bestyrelsesmedlem Marianne Due
tlf. 2762 2888

Bestyrelsesmedlem, Henrik Pind Doctermann
tlf. 2843 5189

Suppleant, Ellen Salomonsen

Suppleant, John Leif Sørensen

Revisor, Per Vestergaard

Revisor suppleant, Dorthe Hauerslev Christensn