Bestyrelsen

Ved den stiftende generalforsamling, den 1. marts 2021 blev bestyrelse, suppleanter og revisorer valgt.

Formand, Holger Madsgaard
tlf. 2172 4459

Kasserer, Lasse Salomonsen
tlf. 2979 7892

Bestyrelsesmedlem, Ulla Ragnhild Mogensen
tlf. 2944 1844

Bestyrelsesmedlem Marianne Due
tlf. 2762 2888

Bestyrelsesmedlem, Henrik Pind Doctermann
tlf. 2843 5189

Suppleant, Ellen Salomonsen

Revisor, Per Vestergaard

Revisor suppleant, Ole Kristensen